Aankondiging uithakken voegen


Datum 16 mei 2023
Behandeld door Gemeentelijk Vastgoed
Onderwerp Groot onderhoud Westertoren, uithakken voegen

Beste bewoner, ondernemer,


Op 5 december jl. hebben wij u middels een brief geïnformeerd over de start van het groot onderhoud aan de Westertoren. Op 12 december zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart.
Vanwege grootschalig onderhoud staat de Westertoren vanaf januari 2023 tot halverwege 2024 in de steigers. Het onderhoud aan de historische toren is noodzakelijk om haar toekomstbestendig te maken. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden en mogelijke hinder.


Welk onderhoud gaat plaatsvinden?
Witte Bouw & Aannemersbedrijf B.V zal in opdracht van de gemeente Amsterdam het onderhoud uitvoeren. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd.

  • Het uithakken en vernieuwen van het voegwerk en divers metselwerk
  • Het gedeeltelijk vervangen van het loodwerk
  • Het nakijken (revisie)van de klokken
  • Schilder- en stucwerk en andere herstelwerkzaamheden.
  • Verduurzamen van de verlichting

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is er een 90 meter hoge steiger aangebracht.
De kerk blijft tijdens het onderhoud in gebruik, maar de toren is niet toegankelijk.


Wat merkt u van de werkzaamheden de komende maanden?
De aankomende maanden gaan wij starten met het uithakken en vernieuwen van het voegwerk en divers metselwerk. Tijdens werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur veroorzaakt dit geluidshinder.
Meer informatie over de werkzaamheden vindt u hier: www.amsterdam.nl/westertoren en via www.wittebouw.nl/westertoren .


Contact
Witte Bouw & Aannemersbedrijf B.V zal in opdracht van de gemeente Amsterdam het onderhoud uitvoeren. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u hier:
www.amsterdam.nl/westertoren en via www.wittebouw.nl/westertoren .
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Amsterdam via 14020 (op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur). Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de aannemer Witte Bouw via [email protected].


Bij calamiteiten rondom de bouwplaats kunt u 24 uur per dag contact opnemen met Witte Bouw via het telefoonnummer 020-634 36 38.


Met vriendelijke groet,
Jan de Wit
Gemeentelijk Vastgoed

Meer weten? Neem contact op.

Ja, graag!

Meer nieuws