Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

Als bedrijf met ERM-certificaat werken wij volgens uniforme afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit.

Erkend leerbedrijf (SBB)

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

EBN | VCA **

VCA is een Nederlandse norm die zich richt op het verminderen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk. VCA** richt zich op de veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer.

EBN | ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 9001 certificering richt zich op het constant verbeteren van onze bedrijfsprocessen.

bouwgarant

BouwGarant is hét keurmerk in de bouw. Kiezen voor met een BouwGarant-aannemer, is kiezen voor optimale zekerheid bij uw bouw-,  verbouw- of renovatieproject.

Vakgroep restauratie

De VR is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. Alle leden zijn gecertificeerd en zetten zich met passie in voor het behoud van het gebouwde culturele erfgoed.

Meer weten? Neem contact met ons op

Ja, graag!

BOUWNU

Bouwnu.nl is een onafhankelijke vergelijkingswebsite voor de woningbouw.  Witte Bouw is bij de organisatie aangesloten en scoort hier gemiddeld een 9,3 op. Dit is iets waar we trots op zijn. 

Forest stewardship council® (FSC)

FSC is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Hierin werken leden samen binnen regio’s en afdelingen, vakgroepen en contactgroepen.